– Ofte er det pårørende eller mannen i gata som er nærmest når noen rammes av hjerneslag, og da er det viktig at de kjenner til symptomene slik at de ringer 113. Vi har god slagbehandling i Norge, men det er avgjørende at personen kommer raskt til sykehus for å få blodproppløsende medisin, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Årlig rammes rundt 15 000 personer av hjerneslag i Norge.  Sykdommen er den tredje hyppigste dødsårsaken i landet, og den hyppigste årsaken til alvorlig funksjonshemming. Lammelser i ansikt og ben, kombinert med talevansker er vanlige symptomer på slag. Helseministeren mener at en nasjonal informasjonskampanje vil ha en ønsket effekt.

– Vi vet at opplysningskampanjer om risiko og symptomer virker. De har for eksempel hatt god effekt av kampanjer de har kjørt i Helse Vest, og studier fra England viser gode resultater. Nå vil vi nå ut til langt flere nordmenn med å gå ut nasjonalt med et felles budskap, sier Høie.

Det er Helsedirektoratet som får i oppdrag å utarbeide kampanjen.