Legemiddelverket forbyr omsetning og bruk av eksterne hjertestartere av merket Telefunken og HeartReset. Utstyret er ulovlig CE-merket grunnet ugyldig sertifikat.

Trenger du hjelp til å vurdere ditt utstyr eller ønsker du ny hjertestarter kan 1Aid Norge hjelpe. Ta kontakt på mail@1aid.no

​Berørt utstyr er produsert av GGT Holding BV, og produsert og omsatt etter 18.07.16.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende modeller:

Telefunken HR1 og FA1 og HeartReset HR1 og FA1 med tilhørende batterier som er produsert og omsatt etter 18.07.16. Se informasjon lenger nede i saken om hvordan du finner ut om ditt produkt er berørt.

Tas ut av bruk så raskt som mulig

Vi er kjent med at det er solgt 891 berørte hjertestartere i Norge. Legemiddelverket har fattet vedtak om at berørt utstyr med tilhørende batterier må tas ut av bruk så raskt som mulig – senest innen 6. mars 2020. 

Ugyldig sertifikat

Bakgrunnen for tilbaketrekkingen er at nederlandske myndigheter har avdekket at den nederlandske produsenten GGT Holding BV ikke har hatt et gyldig sertifikat for Telefunken og HeartReset siden 18. juli 2016. Produsenten har likevel fortsatt å selge utstyret i strid med regelverket om medisinsk utstyr. Når medisinsk utstyr ikke har et gyldig sertifikat, kan utstyrets sikkerhet ikke garanteres og det er en risiko for at produktet ikke fungerer slik det er ment.

Hva skjer nå?

Legemiddelverket har pålagt produsenten GGT Holding BV og norske distributører å kontakte sine kunder for å gjennomføre tilbaketrekkingen fra det norske markedet. Vi anbefaler kjøpere og brukere av de berørte hjertestarterne å bytte dem ut med liknende og forskriftmessig utstyr snarest mulig, og innen 6. mars 2020.
Legemiddelverket fortsetter å overvåke situasjonen nøye og har tett dialog med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter i saken.

Hva bør du som kunde gjøre?

Kontroller utstyrets serienummer for å finne ut om din hjertestarter er berørt. Har du en hjertestarter med serienummer 1629015177-1839589023 anbefaler vi at den tas ut av bruk snarest mulig og innen 6. mars 2020. Dersom din hjertestarter er berørt bør du kontakte forhandleren du har kjøpt utstyret av.

Ingen meldinger om uønskede hendelser

Vi har hittil ikke mottatt meldinger om uønskede hendelser eller svikt for de aktuelle hjertestarterne.
Uønskede hendelser og svikt med berørt utstyr kan meldes på e-post til: medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no  eller brev: Statens legemiddelverk, Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo

 

 

1Aid Norge forhandler nå Mindray hjertestartere i Norge!

Gjennom vår leverandør LHL Førstehjelp kan vi nå tilby våre kunder hjertestarteren Mindray BeneHeart C1 og C2.

Mindray kommer med eller uten skjerm, følger norske guidelines, har samme elektroder til voksne og barn med 5 års levetid, eskalerende joule og IP55. Maskinen tåler fall fra 1,5 meters høyde, kan oppbevares i perioder a 7 dager helt ned til -30 grader for å nevne noen av de sterke spesifikasjonene!

Har du spørsmål eller ønsker å bestille, ta kontakt på mail@1aid.no

1Aid Norge er stolt leverandør av Defibtech hjertestartere og opplæring til ØRIK’s (Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid) kommuner Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

 

Som vinner av tidligere anbud har vi nå levert disse tjenestene i 2 år, og kommunene har nå utløst den første opsjon og forlenget denne avtalen med 1 år.

Hjertestarteren Defibtech Lifeline View hengende i Defibtech Rotaid hjertestarterskap på Ullensaker rådhus. FOTO: Bjørn-Tore Løvtangen

Fra vi begynte samarbeidet har vi levert hjertestartere og opplæring til flere skoler i kommunene, og flere kommunale enheter har benyttet seg av muligheten til å skaffe seg hjertestarter og kurs.

Hjertestarterkurs på Allegrot ungdomsskole i Ullensaker. FOTO: Bjørn-Tore Løvtangen

Hjertestarterkurs med Defibtech Lifeline AED. FOTO: Bjørn-Tore Løvtangen

I Ullensaker kommune ble det fattet et politisk vedtak om å anskaffe hjertestarter til alle kommunens skoler. Ullensaker har også fokus på å ha hjertestartere lett tilgjengelig, de benytter Defibtech Rotaid hjertestarterskap og registrerer alle sine hjertestartere på www.113.no. Kommunen har en dedikert ansatt til å ivareta dette.

Ullensaker Rådhus: FOTO: Bjørn-Tore Løvtangen

De har valgt hjertestarteren Defibtech Lifeline View på rådhuset. Denne maskinen forteller deg hva du skal gjøre, samtidig som den viser med fullfarge video og tekst. Denne hjertestarteren kan også enkelt veksle språk mellom norsk og engelsk. Dette gjør Ullensaker for å være mer inkluderende, da den er lettere å benytte for bl.a flerspråkelige og hørselshemmede.

Defibtech Lifeline View. FOTO: Defibtech

Vi vil takke ØRIK for et godt samarbeid, og vi ser frem mot nok et godt år!

Den internasjonale hjerte- og lungeredningsdagen markeres 16 oktober, og i den forbindelse vil vi ha kampanje på hjertestarteren Defibtech Lifeline View og hjertestarterkurs!

 

Formålet med hjerte- og lungeredningsdagen er å sette fokus på HLR og bruk av hjertestarter. Hos Norsk hjertestansregister kan man se at personer som faller om med hjertestans utenfor sykehus i Norge får påbegynt HLR i ca 84% av tilfellene, noe som er veldig bra! Til sammenligning ser man at det kun er 13% som får koblet til hjertestarter. Dette tallet skulle vi ønske var høyere, og vi ønsker derfor å gi dere kampanjepris på Defibtech Lifeline View!

Vi gir også 10% på våre hjertestarterkurs i samme periode!

Kampanjen gjelder fra i dag og frem til 1 november, eller så langt lageret rekker.

Mer info eller ønsker du å bestille send oss en epost: mail@1aid.no

Les mer om Defibtech Lifeline View HER

 

LANDETS FØRSTE EL-BIL AMBULANSE

Oslo Universitessykehus har nå mottatt sin første eldrevne akuttbil!

Foto: Jose Carlos Pessoa Figueiredo

Ambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus tester nå ut landets første el-drevne akuttbil. Modellen er en Audi E-Tron, som er bygget om til akuttbil. Ombyggingen har vært en relativt omfattende prosess som akkurat nå er ferdig

Foto: Jose Carlos Pessoa Figueiredo

Foto: Jose Carlos Pessoa Figueiredo

Akuttbil vil si enmannsbetjent ambulanse bemannet med paramedic. Bilen er relativt likt utstyrt som en vanlig ambulanse, men har ingen båreplass for transport av pasient. Akuttbilen vil være en ressurs som kan rykke ut å starte behandlig før en fullverdig ambulanse med transportkapasitet kan komme frem og overta pasienten.

Denne elektriske akuttbilen vil bli plassert hos ambulansetjenesten i Asker og Bærum.

Se video av bilen HER