Nylig startet et eget pilotprosjekt der frivillige organisasjoner kan varsles direkte fra 113 (AMK) for å redde liv og begrense skade ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander. Disse kalles akutthjelpere.

Norge har en av verdens beste akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Likevel dør det hvert år et betydelig antall mennesker som følge av akutt sykdom eller skade.

Hva er en akutthjelper?

Akutthjelper er en person med opplæring i førstehjelp som kan bidra ved akuttmedisinske tidskritiske tilstander – som for eksempel hjertestans, pusteproblemer, alvorlig skade/traume og bevisstløshet. Akutthjelperen har utstyr og kompetanse til å iverksette livreddende førstehjelpstiltak i påvente av ambulanse, luftambulanse eller lege.

Slik fungerer ordningen

De frivillige organisasjonene kan melde sine frivillige som akutthjelpere mens de er på vakt. Det er disse meldte akutthjelperne som varsles via AMK ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander. Akutthjelperne har gjennomgått egen opplæring og har nødvendig førstehjelpsutstyr.

Det er kun akutthjelpere på vakt som kan varsles – og dette skjer gjerne ved større arrangementer og hendelser der det er satt opp ekstra beredskap.

Bistand fra akutthjelper kommer i tillegg til, eller i påvente av, at personell fra de øvrige akuttmedisinske tjenestene kan yte akuttmedisinsk hjelp.

Markering

Oppstarten ble markert 15. januar på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen stod for åpningen – sammen med Helsedirektoratet, Norsk Folkehjelp, AMK og ambulansetjenesten ved SUS.

Pilotprosjektet er en del av den nasjonale dugnaden Sammen redder vi liv. Det er Norsk Folkehjelp som leder delprosjektet Akutthjelpere.

Sammen redder vi liv-dugnaden skal bidra til at flere vet hva de skal gjøre når det skjer et uhell eller en ulykke. For enkeltmennesket kan dette bety liv eller død – for samfunnet betyr det økt trygghet og bedre beredskap. Akutthjelperne kan gi livreddende førstehjelp mens ambulansen er på vei. Det betyr at vi kan redde flere liv ved akutt sykdom og skade, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Sammen redder vi liv

Flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker. Det er utgangspunktet for dugnaden Sammen redder vi liv.

Utfallet ved de mest akutte tilstander avhenger i stor grad av kombinasjonen av tidlig iverksatte førstehjelpstiltak og tidlig diagnostikk og behandling i helsetjenesten.

Tiltaket om bistand fra personer utenfor helse- og omsorgstjenesten er omtalt i akuttmedisinforskriften – og sier at de regionale helseforetakene kan, som del av sin akuttmedisinske beredskap, inngå avtale om bistand fra akutthjelpere. Det er dette som nå skal testes ut i et eget pilotprosjekt.

 

KILDE: HELSE STAVANGER:  https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/samarbeid-med-akutthjelpere-i-frivillige-organisasjoner?fbclid=IwAR039V8UyYIsWB_nrY34cy1LGqHUghckH3G7ZetfNi93W-DcUOW-soBRDYA

1Aid Norge er nå forhandler av produktene til LESS AS!

 

Som forhandler kan vi levere komplette systemer, eller kun enkeltprodukter som bårer til bl.a idrettshaller og industrivern for rask, enkel og trygg evakuering.

Light Emergency Stretcher Systems:

LESS evakueringssystem består av produkter som støtter en optimal pasientevakuering med fokus på hurtig og skånsom pasientbehandling.  Gjennom samarbeid med ledende redningsmiljøer, prehospitale tjenester og sanitetsorganisasjoner i Norge så vel som i utlandet, har LESS utviklet unike produkter med klare fordeler for både pasient og redningsarbeider.

Én person kan uten problemer bære inntil fem LESS bårer til ulykkesstedet slik at evakueringsarbeidet blir mest mulig effektivt.

De skadde kan raskt sikres på båren, med vanntett varmeisolasjon for kropp og hode for å begrense nedkjølingen.

Bærere kan evakuere skadde personer raskere og lettere på grunn av LESS lettvektskonstruksjon og spesialtilpassede løfteutstyr.

Gjennom hele evakueringsprosessen og frem til gjennomgått radiologisk behandling, kan pasienten bli liggende på båren. Enten det er via land, luft eller sjø, blir sikker transport av skadde gjort lettere på grunn av båresystemets lave vekt og robuste konstruksjon. Hele veien er pasienten varmeisolert.


I en skadesituasjon er det å forhindre fall i pasientenes kropstemperatur svært viktig.  LESS har utviklet enkle produkter som gir pasientene en grunnleggende hypotermiforebyggende isolering.

 

 

«Fremtidsrettet beredskap for storulykker.  Komplette løsninger som støtter en helhetlig strategi for pasientevakuering.
Fokus på systempakker som er intuitive, enkle løsninger, raske og funksjonelle når det står om liv.  Våre systemer støtter en LEAN evakueringskjede som redder flere liv.

Våreprodukter fungerer bra hver for seg, men det er helhet satt i system som virkelig gjør våre løsninger fremragende.»

 

For mer informasjon om produkter eller bestilling ta kontakt på mail@1aid.no

 

 

 

 

 

Gammel hjertestarter, dyre driftskostnader eller bare behov for å bytte ut eller oppgradere hjertestarteren?

1Aid Norge kjører ut 2018 kampanje med meget gode byttepriser på Defibtech Lifeline AED og VIEW!

Vi ser dessverre alt for ofte hjertestartere hengende hos bedrifter og idrettslag som ikke fungerer, som er gamle, batterier og elektroder er utgått på dato, dyre servicavtaler som ikke er fulgt opp, ja listen for hvorfor hjertestarteren ikke fungerer er lang. Ikke la det være en falsk trygghet å la det henge en «ikke fungerende» hjertestarter på veggen. Det er viktig at denne livreddende maskinen fungerer når det virkelig gjelder. Derfor ønsker 1Aid Norge å bidra i jobben med å oppdatere hjertestarterparken om det er behov eller ønske om å bytte ut gammel maskin.

Mange av de eldre hjertestarterne på markedet kom med 5-8 års garanti, det har også være en rivende utvikling på terknologien de siste årene som kan være med på å øke sjansen for overelevelse ved bruk.

Har dere en eller flere hjertestartere av annet merke enn Defibtech som skal skiftes ut så får dere nå opp til 28% rabatt på to av våre modeller.

Vi samler inn deres gamle maskin og bytter den med en splitter ny model av Defibtech Lifeline AED eller Defibtech Lifeline View!.

Har du en vanlig tradisjonell hjertestarter men jobber i et miljø med f.eks mye støy eller flerspråkelige ansatte? Da er Defibtech Lifeline VIEW hjertestarteren for dere. VIEW viser med tekst og interaktiv video samt stemmeinstruksjon. Dette er nyttig i miljøer der kun stemmemeldinger er vanskelig å høre. VIEW kommer med to språk, norsk og engelsk. Man bytter enkelt språk med kun en knapp! Språket endres da både hva gjelder tekst og talemeldinger. VIEW er en liten, lett og robust maskin.

Defibtech Lifeline VIEW

 

 

Defibtech Lifeline AED er den tradisjonelle, trygge og enkle hjertestarteren! Testet for militære US standarer gjør også dette til en maskin som tåler tøffe miljøer. Enkelt og inovativt design, tydelige og rolige talemeldinger gjør AED lett i bruk.

Defibtech Lifeline AED

 

Defibtech produserer sine hjertestartere i USA, og har gode tradisjoner for trygge leveranser med mer enn 350.000 enheter ute i verden. Med teknologi avansert nok til å håndtere alle hendelsesforløp som kan skje under en hjertestans, men også så enkle å bruke at ikke-medisinsk personell effektivt kan være med på å redde liv! Alle Defibtech sine hjertestartere levert her i landet følger selvfølgelig anbefalingene gitt av NRR (Norsk Resuscitasjonsråd).

 

Priser ved bytte:

Defibtech Lifeline VIEW: 9.990,-

Defibtech Lifeline AED: 7.900,-

Kampanjen gjelder fra 01.10.18 til 31.12.18

Vi har også gode priser på hjertestarterkurs!

Ta kontakt på mail@1aid.no eller telefon 95 85 17 78 om du ønsker å bytte hjertestarter eller ønsker mer informasjon!

Husk også å registrere din hjertestarter på http://www.113.no, det nasjonale hjertestarterregisteret!

 

Gode priser på industrivernkonferansen!

Nå nærmer det seg! Allerede til uken, 4 og 5 desember er det er industrivern konferansen i regi av NSO!

1Aid Norge stiller, og vi har fått med oss vår distributør på Defibtech hjertestartere, Vertikal Helse! Vi ønsker å gi deltagerne på industrivernkonferansen 10% på Defibtech Lifeline AED og Defibtech Lifeline View!

Defibtech Lifeline View

 

 

 

Defibtech Lifeline AED

Kom innom vår stand for en hyggelig hjertestarterprat! Vi kan også tilby øvelser, og forklarer gjerne hvordan vi gjennomfører realistiske store eller små øvelser for deres industrivern.

 

1Aid Norge vil være en av utstillerne på industrivernkonferansen på Thon hotell Arena på Lillestrøm 4 og 5 desember!

 

«Vi er glade for å endelig være tilbake på industrivernkonferansen etter et par års opphold. Vi satser mer på industrivern om dagen, hva gjelder både utstyr, opplæring og ikke minst øvelser. Vi har fått god erfaring med å arrangere både små og store øvelser etter industrivernets behov, noe vi syns er spennende! Vi har gode partnere med på laget både på brann, markør og sminke, som gjør at vi dekker alle fagområder, men også kan skape et meget realistisk spill!» Sier Bjørn-Tore Løvtangen i 1Aid Norge.

På industrivernkonferansen i år vil dere få et innblikk i 1Aid Norge sine øvelser, Velkommen til en hyggelig øvelse eller opplæringsprat! Vi vil også ha fokus på hjertestartere i år, og det vil være gode muligheter for bytteavtale på gammel hjertestarter, men også kjøpe ny!

Velkommen til besøk hos oss i 1Aid Norge!

 

Bilder fra 1Aid Norge sin industrivernøvelse hos Nortura på Rudshøgda.

BILDE: Bjørn-Tore Løvtangen

 

Defibtech Lifeline WIEW