FØRSTEHJELPSKURS I SOMMER

Ønsker dere å gjennomføre førstehjelpsopplæring i sommer?

Norge har som store deler av verden vært inne i en spesiell periode hvor mye aktivitet har blitt satt på vent. Det har vi i 1Aid Norge også merket. Det å samle mange mennesker til kurs har vært imot helsemyndighetenes råd, og vi har derfor ikke gjennomført klasseromsundervisning i førstehjelp. I dag skal det ikke være samling i grupper på mer enn 5 personer. Dette gjelder frem til 15 juni ref forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Vi ønsker derfor å tilby våre kunder kurs igjennom hele sommerperioden. Vi følger NRR sin veileder om gjennomføring av praktisk trening på våre kurs, noe som innebærer trening på HLR uten munn-til-munn. Vi desinfiserer også dukkene underveis, og enn så lenge trener vi ikke praktisk på andre elementer i førstehjelp, men kursholder vil demonstrere bl.a sideleie, sammen med illustrasjoner. Ellers anbefaler vi alle kursdeltagere å vaske hender før, under og etter kurs, holde avstand i helst store lokaler eller ute og ha gode hoste og nysevaner. Ønsker dere å gjennomføre kurs i sommer ta kontakt med oss på mail@1aid.no.

Vi ser frem til å møte gamle og nye kunder for en god kursopplevelse!

1Aid Norge gjennomfører inntil videre opplæring i hjerte og lungeredning (30:2) uten praktisk trening på munn-til-munn! Dette på bakgrunn av den uavklarte situasjonen rundt smitte og coronaviruset, covid-19. Vi understreker at dette ikke innebærer endringer i anbefalingene om HLR og bruk av munn-til-munn i reelle situasjoner.

Bilde fra FHI. Foto: CDC, Alissa Eckert

NRR, Norsk resuscitasjonsråd anbefaler det samme frem til smittefaren er mer avklart.

Treningsdukkene som benyttes på kurs desinfiseres før og etter kurs, men alikevell kan man ikke garantere at dette fjerner all smitte, derfor er dette et ledd i å minimere smittefare. 1Aid Norge følger anbefalinger gitt av nasjonale helsemyndigheter, og vi vil oppfordre alle våre kursdeltagere å opprettholde god håndvask og hoste i papirtørkle/armhule. Selv om vi ikke trener praktisk på munn-til-munn vil fortsatt kursdeltagere bli godkjent.

NRR er også tydelige i sine anbefalinger hvor de beskriver smittefare ved å gi livreddende førstehjelp med hjerte og lungeredning 30:2 med munn-til-munn som forsvinnende liten. Skulle man ikke klare, eller ønske å gi munn-til-munn bør man uansett utføre brystkompresjoner.

Bør jeg gå på kurs ved tegn på sykdom?

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

  • De som mistenkes å være smittet.
  • De som mistenkes å være smittet og venter på svar på prøven.
  • De som har fått bekreftet at de er smittet.
  • De som er bekreftet syke av covid-19, men ikke trenger å legges inn på sykehus.
  • De som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, eller bor sammen med en som er bekreftet smittet (nærkontakt).
  • Ansatte i helse- og omsorgstjenesten, som har vært i et område med vedvarende spredning av covid-19 sykdom skal av føre-var-hensyn være hjemme fra jobb 14 dager etter at de kom hjem.

Mer informasjon på fhi.no og helsenorge.no

Skulle du ha spørsmål rundt våre kurs, ta kontakt på mail@1aid.no.

Legemiddelverket forbyr omsetning og bruk av eksterne hjertestartere av merket Telefunken og HeartReset. Utstyret er ulovlig CE-merket grunnet ugyldig sertifikat.

Trenger du hjelp til å vurdere ditt utstyr eller ønsker du ny hjertestarter kan 1Aid Norge hjelpe. Ta kontakt på mail@1aid.no

​Berørt utstyr er produsert av GGT Holding BV, og produsert og omsatt etter 18.07.16.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende modeller:

Telefunken HR1 og FA1 og HeartReset HR1 og FA1 med tilhørende batterier som er produsert og omsatt etter 18.07.16. Se informasjon lenger nede i saken om hvordan du finner ut om ditt produkt er berørt.

Tas ut av bruk så raskt som mulig

Vi er kjent med at det er solgt 891 berørte hjertestartere i Norge. Legemiddelverket har fattet vedtak om at berørt utstyr med tilhørende batterier må tas ut av bruk så raskt som mulig – senest innen 6. mars 2020. 

Ugyldig sertifikat

Bakgrunnen for tilbaketrekkingen er at nederlandske myndigheter har avdekket at den nederlandske produsenten GGT Holding BV ikke har hatt et gyldig sertifikat for Telefunken og HeartReset siden 18. juli 2016. Produsenten har likevel fortsatt å selge utstyret i strid med regelverket om medisinsk utstyr. Når medisinsk utstyr ikke har et gyldig sertifikat, kan utstyrets sikkerhet ikke garanteres og det er en risiko for at produktet ikke fungerer slik det er ment.

Hva skjer nå?

Legemiddelverket har pålagt produsenten GGT Holding BV og norske distributører å kontakte sine kunder for å gjennomføre tilbaketrekkingen fra det norske markedet. Vi anbefaler kjøpere og brukere av de berørte hjertestarterne å bytte dem ut med liknende og forskriftmessig utstyr snarest mulig, og innen 6. mars 2020.
Legemiddelverket fortsetter å overvåke situasjonen nøye og har tett dialog med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter i saken.

Hva bør du som kunde gjøre?

Kontroller utstyrets serienummer for å finne ut om din hjertestarter er berørt. Har du en hjertestarter med serienummer 1629015177-1839589023 anbefaler vi at den tas ut av bruk snarest mulig og innen 6. mars 2020. Dersom din hjertestarter er berørt bør du kontakte forhandleren du har kjøpt utstyret av.

Ingen meldinger om uønskede hendelser

Vi har hittil ikke mottatt meldinger om uønskede hendelser eller svikt for de aktuelle hjertestarterne.
Uønskede hendelser og svikt med berørt utstyr kan meldes på e-post til: medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no  eller brev: Statens legemiddelverk, Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo

 

 

1Aid Norge forhandler nå Mindray hjertestartere i Norge!

Gjennom vår leverandør LHL Førstehjelp kan vi nå tilby våre kunder hjertestarteren Mindray BeneHeart C1 og C2.

Mindray kommer med eller uten skjerm, følger norske guidelines, har samme elektroder til voksne og barn med 5 års levetid, eskalerende joule og IP55. Maskinen tåler fall fra 1,5 meters høyde, kan oppbevares i perioder a 7 dager helt ned til -30 grader for å nevne noen av de sterke spesifikasjonene!

Har du spørsmål eller ønsker å bestille, ta kontakt på mail@1aid.no

1Aid Norge er stolt leverandør av Defibtech hjertestartere og opplæring til ØRIK’s (Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid) kommuner Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

 

Som vinner av tidligere anbud har vi nå levert disse tjenestene i 2 år, og kommunene har nå utløst den første opsjon og forlenget denne avtalen med 1 år.

Hjertestarteren Defibtech Lifeline View hengende i Defibtech Rotaid hjertestarterskap på Ullensaker rådhus. FOTO: Bjørn-Tore Løvtangen

Fra vi begynte samarbeidet har vi levert hjertestartere og opplæring til flere skoler i kommunene, og flere kommunale enheter har benyttet seg av muligheten til å skaffe seg hjertestarter og kurs.

Hjertestarterkurs på Allegrot ungdomsskole i Ullensaker. FOTO: Bjørn-Tore Løvtangen

Hjertestarterkurs med Defibtech Lifeline AED. FOTO: Bjørn-Tore Løvtangen

I Ullensaker kommune ble det fattet et politisk vedtak om å anskaffe hjertestarter til alle kommunens skoler. Ullensaker har også fokus på å ha hjertestartere lett tilgjengelig, de benytter Defibtech Rotaid hjertestarterskap og registrerer alle sine hjertestartere på www.113.no. Kommunen har en dedikert ansatt til å ivareta dette.

Ullensaker Rådhus: FOTO: Bjørn-Tore Løvtangen

De har valgt hjertestarteren Defibtech Lifeline View på rådhuset. Denne maskinen forteller deg hva du skal gjøre, samtidig som den viser med fullfarge video og tekst. Denne hjertestarteren kan også enkelt veksle språk mellom norsk og engelsk. Dette gjør Ullensaker for å være mer inkluderende, da den er lettere å benytte for bl.a flerspråkelige og hørselshemmede.

Defibtech Lifeline View. FOTO: Defibtech

Vi vil takke ØRIK for et godt samarbeid, og vi ser frem mot nok et godt år!