1Aid Norge

Arkiv

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å bevilge 10 millioner kroner til en informasjonskampanje mot hjerneslag. «Dette er vi veldig glade for! Hjerneslag rammer nesten 16.000 personer hvert år. Av disse er det flere som ikke overlever, det er mange som ikke kommer tilbake til det normale livet igjen. På våre kurs er vi veldig opptatt av å formidle viktigheten av å kjenne symptomer for så å ringe umiddelbart, så dette er… Les mer

Kongen i statsråd vedtok fredag nye krav til de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus, som kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste.  – Folk skal være trygge på at de får god hjelp i akutte situasjoner. Derfor er kvalitet og kompetanse i de akuttmedisinske tjenestene helt avgjørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Målet med endringene i ny akuttmedisinforskrift er å gi bedre service til publikum, blant annet ved å stille strengere krav til kompetansen… Les mer