1Aid Norge

Arkiv

Vil dette sette liv i fare? Ambulanseberedskap vil alltid være gjenstand for diskusjon, og vi mener det er viktig å lytte til varsel fra de som jobber på ambulansene rundt om i landet! Samtidig er det viktig at de som ringer 1-1-3 er klar over at det er systemer som prioriterer de viktigste ambulanseoppdragene. Det er også viktig å poengtere at kompetansen til de ansatte på norske ambulanser er god! Men så… Les mer

1Aid Norge er svært glade for at det nå kommer på plass et nasjonalt og uavhengi hjertestarterregister, som driftes av det offentlige! Dette vil være til hjelp for landets AMK sentraler, noe som vil komme pasienten til gode. Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal opprettes et hjertestarterregister (AED register) i offentlig regi. Helsedirektoratet ga høsten 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) oppdraget med å opprette et nasjonalt register. Rutiner… Les mer

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å bevilge 10 millioner kroner til en informasjonskampanje mot hjerneslag. «Dette er vi veldig glade for! Hjerneslag rammer nesten 16.000 personer hvert år. Av disse er det flere som ikke overlever, det er mange som ikke kommer tilbake til det normale livet igjen. På våre kurs er vi veldig opptatt av å formidle viktigheten av å kjenne symptomer for så å ringe umiddelbart, så dette er… Les mer

Kongen i statsråd vedtok fredag nye krav til de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus, som kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste.  – Folk skal være trygge på at de får god hjelp i akutte situasjoner. Derfor er kvalitet og kompetanse i de akuttmedisinske tjenestene helt avgjørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Målet med endringene i ny akuttmedisinforskrift er å gi bedre service til publikum, blant annet ved å stille strengere krav til kompetansen… Les mer

Fra neste år vil du kunne få beskjed om hvor nærmeste hjertestarter befinner seg om ulykken skulle være ute. 15.000 nordmenn opplever akutt hjerteinfarkt hvert år. Det kan skje plutselig og uten forvarsel, og da teller hvert eneste sekund. – Alle ambulanser er utstyrt med hjertestartere, men all forskning viser at jo lengre tid som går før hjertestarteren kommer i gang, så faller sjansen for å overleve, sier hjertelege Jo Kramer-Johansen. – Det finnes… Les mer