1Aid Norge

Arkiv

Det er fastsatt ny timesats for godtgjøring av industrivernøvelser utenom arbeidstid. Det finnes ingen retningslinjer eller etablert praksis for honorar til dem som er med i industrivernet, men LO og NHO har inngått en avtale som sikrer industrivernpersonellet godtgjøring for deltakelse i øvelser. Blir man ikke enige om andre vilkår innen bedriften, er denne avtalen forpliktende for NHOs medlemsbedrifter med tariffavtale: For alle øvelser i arbeidstiden utlønnes personellet med sin vanlige timefortjeneste…. Les mer

Både førstehjelp og brannvern! Om dere ønsker små ringøvelser, eller om dere vil ha fullskala øvelse for deres bedrift kan vi nå tilby dette! Øvelsen blir satt opp etter deres behov og ønske, med veiledning fra oss. Her kan det settes opp øvelsesmomenter innen førstehjelp og brann. Vi kan levere små scenarieøvelser hvor deltagerne deles opp i grupper og rullerer på forskjellige scenarier, eller vi kan gjøre arbeidsplassen til et ulykkesområde, hvor… Les mer

1Aid Norge var med å gjennomføre industriverndag for Tine Meierier på Brumunddal 26.08.16.   Tine Meierier er veldig seriøse i sitt HMS arbeide, og at de valgte 1Aid Norge til sin samarbeidspartner for årets industriverndag på Brumunddal er vi veldig glade, ydmyke og stolte over! Dagen vår begynte med på innføring i undersøkelsesmetoden B-L-Å-S-T. Derfra var det praktisk trening resten av dagen! Scenarietrening med bl.a truckpåkjørsel og kjemikalieskade var reelt for denne… Les mer