1Aid Norge jobber i disse dager med å registrere sine solgte hjertestartere i det nye nasjonale hjertestarterregisteret!

norsk_aed_register_engelsk

 

Det er svært gledelig at et slikt offentlig registeret også kommer til Norge! Nå vil AMK (Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral) få mulighet til å se hjertestartere som er registrert! Det er også viktig at det blir driftet av det offentlige, slik at det er et nøytralt register, der all vesentlig informasjon blir i helsemyndighetenes eie, og ikke i de forskjellige «forhandlernes» eie. Vi anbefaler alle som har en skarp hjertestarter å registrere den på 113.no.

For mer info, se www.113.no

 

RASKEST I NORGE MED LIVSVIKTIG SLAGBEHANDLING

Hjerneinfarkt er en av årsakene til det vi kaller hjerneslag. Det vil si fullstendig blokkade av en blodåre i hjernen. Dette må behandles raskt, og her kan du lese om sykehuset Østfold, som er raskest i landet!

trombolyseteam-bredt-til-nett
Sykehuset Østfold ligger helt på topp i landet når det gjelder å gi raskt behandling ved hjerneinfarkt. Over 80 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter.

Om lag 10 000 personer i Norge innlegges i sykehus med akutt hjerneslag hvert år. Hjerneslag oppstår ved en akutt svikt i blod og oksygentilførsel til et område av hjernen, som oftest forårsaket av en blodpropp i en blodåre i hjernen. Dette fører til et hjerneinfarkt.

Nye nasjonale kvalitetsindikatorer som nå er publisert av Helsedirektoratet, viser at Sykehuset Østfold kommer best ut i landet når det gjelder hvor mange pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling (blodproppløsende medikament gitt intravenøst) innen 40 minutter etter innleggelse.

Hvert minutt teller

De nasjonale retningslinjene anbefaler at pasienter som er aktuelle for trombolyse bør utredes så raskt som mulig for å sikre tidligst mulig behandling.

 • Trombolysebehandling har størst effekt hvis det gis tidlig. Det viktigste er å sikre rask utredning straks pasienten ankommer sykehuset. De gode resultatene i Sykehuset Østfold skyldes en stor felles innsats, fra alle avdelinger som er involvert i behandlingen, sier Azhar Abbas, seksjonsoverlege i slagenheten.

Har fjernet tidstyvene

Norsk hjerneslagregister har definert at høy måloppnåelse for sykehusene er når minst 50 % av pasientene som trombolysebehandles starter behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. På landsbasis i 2015 fikk 59,4 prosent av alle pasienter med hjerneinfarkt trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse. Sykehuset Østfold ligger øverst på listen med 80,4 prosent.

 • Vi har jobbet systematisk med å lage prosedyrer som er formsydd vårt sykehus. Målet har vært å fjerne hver eneste tidstyv slik at vi kan gi rett behandling så raskt som mulig, og vi jobber hele tiden for å bli bedre. Vi har allerede mange pasienter som får behandling helt ned til 15-20 minutter etter innleggelse, sier Abbas.

Når ambulansepersonalet henter en pasient som har symptomer som kan tyde på hjerneslag, kjører de rett til sykehuset på Kalnes. Samtidig kontakter de sykehuset og den første trombolysealarmen går.

 • Da vet trombolyseteamet at de må være klare på kort varsel. Neste alarm går fem minutter før pasienten ankommer sykehuset, og da samles teamet i en egen CT-lab rett ved inngangsdøren i akuttmottaket, forklarer seksjonsoverlegen.

Godt planlagt

Trombolyseteamet består av nevrolog, radiolog, radiograf, trombolysesykepleier og personell fra laboratoriet. Når pasienten trilles inn, er hvert medlem i teamet drillet på hva de skal gjøre. Alt er planlagt i detalj. De har til og med øvd på hvor de skal stå i forhold til pasienten, slik at de ikke behøver å bruke unødig tid på å bevege seg rundt i rommet. Detaljerte CT-bilder av hjernen tas og det blir tatt blodprøver, og mens bildene studeres analyseres blodprøven på labben samtidig.

 • Har pasienten et hjerneinfarkt, gir vi trombolysebehandling med det samme. Deretter følges pasienten tett opp i slagenheten i sykehuset, sier Abbas.

Ring 113!

Seksjonsoverlegen presiserer at selv om målet er at så mange som mulig skal få behandling innen 40 minutter, kan trombolysebehandling gis opp til 4,5 timer etter at de første symptomene på hjerneslag melder seg. Ved enkelte tilfeller kan tromber fjernes ved trombefisking inntil 6-8 timer fra symptomstart. Dette gjøres ved Rikshospitalet, så i slike tilfeller må pasienten til Oslo.

 • Det viktigste er at alle er oppmerksomme dersom de selv eller noen de er sammen med får symptomer som tyder på hjerneslag. Da må de ringe 113 så raskt som mulig. Vi er heldige som har så korte avstander i fylket vårt slik at pasientene kommer raskt til sykehus, sier Abbas.

Symptomer

Kjenner DU symptomene på hjerneslag? Lær deg FAST-regelen!

Viktig kvalitetsmåling

 • Kvalitetsmåling i sykehusene er viktig for å kartlegge hva vi kan gjøre for å bli bedre, sier Helge Stene-Johansen, direktør fag og utvikling i Sykehuset Østfold. Nå er nye resultater for en rekke ulike behandlinger i alle norske sykehus publisert på helsenorge.no

Kvalitetsindikatorene tar for seg et bredt utvalg behandlinger som gis i sykehus. Resultatene innenfor alle fagområder gås nøye igjennom.
– Vi ser gjerne etter forbedringsområder, men vi må også kartlegge hva vi er gode på. Hva er årsaken til at vi lykkes så godt innen flere felt? Disse svarene kan vi bruke slik at de ulike avdelingene i sykehuset kan lære av hverandre, sier Stene-Johansen.

 

KILDE: SYKEHUSET-OSTFOLD.NO: https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/far-raskest-behandling

BILDE: Sykehuset Østfold

Før helgen var vi i møte med Medic Makeup Norway! Dette resulterer i et meget spennende samarbeid sier Bjørn-Tore Løvtangen i 1Aid Norge!

1Aid Norge og Medic Makeup Norway

1Aid Norge og Medic Makeup Norway

1Aid Norge utvikler seg stadig. Vi jobber med å spesialisere konseptene vi har inn mot industrivern, og industrivernøvelser, og spesielt der vil samarbeidet med Medic Makeup Norway være av stor betydning! De er dyktige fagpersoner, som også innehar stor kunnskap på skadesminke og organisering! Jobben de utfører er rett og slett kunst! Jeg gleder meg virkelig til å komme igang med dette samarbeidet, sier Bjørn-Tore Løvtangen i 1Aid Norge.

Skal dere arrangere øvelse, ta gjerne kontakt for et uforpliktende prat om hva vi kan tilby:

mail@1aid.no

95851778

 

Du kan se bilder fra Medic Makeup Norway under:

 

16804783_10154101596591876_1424071530_o 16788354_10154101596441876_189681636_n

Det er svært gledelig å lese at antall arbeidsskadedødsfall går ned! Men, vi har en jobb å gjøre om målet skal være 0 drept. I denne saken fra NSO kan du lese mer.

BILDE: Karoline Kathrine Åbyholm, NSO

BILDE: Karoline Kathrine Åbyholm, NSO

Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt. En «gladnyhet» er også at fjoråret var et år uten arbeidsskadedødsfall for industrien.

– Vi er svært fornøyde med reduksjonen i antall dødsfall i arbeidslivet, sier Knut Oscar Gilje, direktør i NSO:

– At 2016 ble et år uten dødsfall i industrivirksomheter, vel og merke slik de er definert i Arbeidstilsynets statistikk, er åpenbart veldig bra, og det viser at vi har en svært oppegående industri både når det gjelder skadeforebygging og håndtering av hendelser.

 

Nedgang

I perioden fra 2012 til 2016 er det i snitt registrert 37 arbeidsskadedødsfall per år.

– Jeg er glad for å se at det er en nedgang for tredje år på rad. Samtidig er det uakseptabelt at 25 mennesker mistet livet på jobb i fjor. Alvorlige arbeidsulykker gir store konsekvenser både for de som blir skadet, deres familier, for virksomhetene som er involvert og for samfunnet. Ulykker kan og skal forebygges, og det krever at man jobber med sikkerhet på alle nivå hver eneste dag, sier fungerende direktør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

Lekve poengterer at det er for tidlig å si om nedgangen er en trend eller om det skyldes tilfeldige svingninger.

 

Mangelfull opplæring

Gjennomgående funn når Arbeidstilsynet analyserer dødsulykker, er at det ofte ikke har vært satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten. Ofte er det ikke gjort risikovurderinger, risikovurderingene har vært mangelfulle, eller så viser det seg at den som omkom, hadde ikke fått god nok opplæring.

– De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått, og det er ofte enkle grep som skal til. Derfor er det viktig at alle aktører i arbeidslivet fortsetter å holde trykket oppe i det forebyggende arbeidet slik at nedgangen fortsetter og flere liv blir spart, sier Lekve.

– Industrivernet bidrar med viktig innsats som reduserer konsekvensen av ulykker, understreker Gilje i NSO.

– Vi ser at det fortsatt er mange hendelser og vet at effektiv beredskap er med å redde liv. Innsatspersonell fra industrivernet er trent i å iverksette riktige og livreddende førstehjelpstiltak umiddelbart etter hendelsen, sier Gilje.

 

Bygg og anlegg

I 2016 mistet åtte arbeidstakere livet i bygg og anlegg, som er den næringen med flest arbeidsskadedødsfall dette året.

Fire arbeidstakere mistet livet på jobb innenfor transport, og fire i landbruk i 2016. Dette er vesentlig færre enn i treårsperioden før, da begge disse næringene i snitt hadde åtte arbeidsskadedødsfall per år. Tre av de fire omkomne i landbruk i 2016 omkom i leirraset i Sørum i november. Dette var den eneste arbeidsulykken i 2016 som krevde flere menneskeliv.

Det er også nedgang i industri, som i 2016 opplevde et år uten arbeidsskadedødsfall.

 

Utenlandske arbeidstakere

Andelen utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb, fortsetter å øke. Ti av de 25 som døde på jobb i landbasert arbeidsliv i 2016, var utenlandske arbeidstakere, det vil si 40 prosent av alle landbaserte arbeidsskadedødsfall. Dette er færre i antall enn i 2015. Da omkom 11 utenlandske arbeidstakere. Men prosentandelen av det totale antall arbeidsskadedødsfall er høyere. Andelen var 33 prosent i 2015. I perioden 2011-2015 hadde 22 prosent av de omkomne utenlandsk statsborgerskap.

– Arbeidsgivere i risikoutsatte bransjer og arbeidsgivere til utenlandske arbeidstakere har et særskilt ansvar for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne sine. Utenlandske arbeidstakere settes ofte til de mest risikofylte jobbene. Risikofylte jobber, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr er en farlig kombinasjon. Dette kan få store og alvorlige følger, både for dem selv og andre, sier Lekve.

Arbeidstilsynet skal i 2017 igangsette et arbeid for å få enda mer kunnskap om risiko for utenlandske arbeidstakere.

 

Jobber for videre forebygging

– Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi altfor ofte at altfor mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder ulykkesforebygging. Det kreves fortsatt betydelig innsats for å få ulykkestallene videre nedover, sier Lekve.

 

Seks viktige råd for å forebygge ulykker:

 • Arbeidsgiver må gi god opplæring og sikre at den som skal gjøre jobben, er kjent med risikoforholdene han kan komme borti.
 • Operative ledere må være til stede og sørge for å risikovurdere, koordinere og sørge for skikkelige sikkerhetstiltak.
 • Arbeidsgiver må følge opp at arbeidet foregår sikkert og som planlagt og ha kontroll på at farer som oppstår, blir håndtert.
 • Organisering og ansvarsforhold må være klare og kommunikasjonen mellom aktørene om farer må være god.
 • Arbeidsgiver må planlegge og sørge for at arbeidstakere har riktig utstyr til rett tid.
 • Noen arbeidstakere er mer risikoutsatt enn andre. Dette gjelder særlig utenlandske, unge og arbeidstakere som er ny på arbeidsplassen. Det er særskilt viktig at arbeidsgiver iverksetter forebyggende tiltak rettet mot dem som er mest utsatt.

KILDE: NSO.NO: http://nso.no/25-arbeidsskadedodsfall-fjor/

BILDE: Karoline Kathrine Åbyholm, NSO

ViaMatic AS er et firma som tar sikkerhet svært alvorlig, og de har nå fått hjertestarter i sine firmabiler. Fra før er bilene godt utstyrt. Førstehjelp og brannskade koffert, øyeskyll og dobbelt med brannslukkere er allerede fast utstyr, nå hever de beredskapen med hjertestarter i alle sine biler. 1Aid Norge er stolt av å levere kurs og utstyr til ViaMatic AS!

Viamatic AS sine biler er godt utstyrt! Fra ve. Michael Andresen og Henrik Pettersen

Viamatic AS sine biler er godt utstyrt! Fra ve. Michael Andresen og Henrik Pettersen.                         BILDE: Bjørn-Tore Løvtangen

12.01.17 var vi i ViaMatic AS sine lokaler i Oslo og gjennomførte hjertestarterkurs. Det ble da også levert hjertestartere til alle deres biler. ViaMatic AS er svært opptatt av sikkerheten til sine ansatte, og beskriver dette som et viktig steg i riktig retning når det gjelder sikkerhet. Selv om det ikke er vanlig å finne hjertestartere i firmabiler i dag, så ønsker dette firma å gå foran! Når man vet at tid er helt avgjørende ved hjertestans har de ansatte i dette elektrofirmaet nå muligheten til å gi hverandre livreddende førstehjelp før ambulanse kommer. Michael og Henrik som driver firma forteller at disse maskinene skal være i deres biler til enhver tid, noe som gjør at de har hjertestarteren med hvor enn de er. Da har de hjertestarterberedskap på arbeidsplassen, men også ellers. Dette kaller vi i 1Aid Norge et viktig samfunnsansvar!

Michael Andresen, daglig leder i Viamatic AS og Bjørn-Tore Løvtangen, daglig leder i 1Aid Norge. BILDE: Henrik Pettersen

Michael Andresen, daglig leder i Viamatic AS og Bjørn-Tore Løvtangen, daglig leder i 1Aid Norge. BILDE: Henrik Pettersen

Ved å velge 1Aid Norge som leverandør på hjertestarter, velger de også hjertestartere fra den anerkjente amerikanske produsenten Defibtech. Maskinen har 8 års garanti, og er servicefri. Dette er noe som passer godt for et firma som har sine biler spredd rundt i landet. Om det skulle bli reel bruk av en av hjertestarterne vil 1Aid Norge også følge opp firma og de involverte ansatte.

På kurset viste deltagerne gode praktiske ferdigheter. Fokus på god HLR, tidlig oppkopling og bruk av hjertestarter, riktig elektrodeplassering, lite «hands off» tid.

Praktisk trening på bruk av hjertestarter hos Viamatic AS. BILDE: Bjørn-Tore Løvtangen

Praktisk trening på bruk av hjertestarter hos Viamatic AS. BILDE: Bjørn-Tore Løvtangen

For mer info om våre hjertestarter, se HER

Les mer om ViaMatic AS: www.viamatic.no

Les mer om hjertestans: www.1aid.no