Førstehjelpsutstyr

 

1aid_logo_croppetVed forespørsel er 1Aid Norge behjelpelig med å lage en pakkeløsning for din bedrift med kurs og utstyr slik arbeidstilsynet anbefaller.

Ta kontakt med oss HER  dersom du ønsker informasjon eller tilbud på førstehjelpsutstyr.

Nettbutikk kommer…

 

37070_Noraid_Medium_F_rstehjelpskoffert_med_refill_2-243486_Cederroth_f_rstehjelpstasjon_490900_1

image003

06506_Burnaid_brannbandasjeskrin_341650_Noraid_Medisinskap_1

93208_Antibac_85__150ml_1

akuttsekk

Arbeidstilsynets veiledning nr: 176 (Førstehjelpsutstyr)

Les hele veiledningen HER

Innledning

Etter Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4 (1)(2) kan det være naturlig å ha førstehjelpsutstyr plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklusiv de organisatoriske. Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 2-1).

Stasjonær enhet

Dette er førstehjelpsutstyr beregnet til en arbeidsplass, eller deler av denne, med inntil 50 personer. Antall enheter som er nødvendig, må også stå i forhold til lokalitetene (arbeidstakernes innbyrdes plassering med hensyn til blant annet avstand, forskjellige etasjer og lignende).

Komprimerende bandasje (enkeltmannspakning) liten 2 stk.
Komprimerende bandasje (enkeltmannspakning) stor 2 stk.
Steril kompress, små 2 stk.
Absorberende kompress, store 2 stk.
Nettingbandasjer eller gasbind i ulik størrelse 2 pk 2 stk.
Sårplaster 1 pk
Heftplaster 2,5 cm x 5 m 1 rull
Sterile tupfere 1 pk.
Trekanttørkle (fatle) 2 stk.
Sikkerhetsnåler 1 eske
Kraftig saks (til oppklipping av tøy og til bandasjer) 1 stk
Elastisk bind 10 cm x 5m 2 ruller.
Munn-til-munn-duk (med ventil eller filter) 2 stk.
Øyeskylleflasker med fysiologisk saltvann (2 a 0,5 l eller 1 a 1,0 l) 1-2 stk
Sårvaskeservietter 1 pk.
Brannbandasje f.eks 5 cm x 15 cm 1 pk..
Kort veiledning i førstehjelp

Utrykningsenhet

Der hvor bedriftens virksomhet er spredt over større områder, bør det i tillegg til de stasjonære enhetene anskaffes en lett transportabel beredskaps-/utrykningsenhet. Denne enheten brukes når ulykken skjer i noen avstand fra den stasjonære enheten. Den bør være forseglet og kompletteres hver gang forseglingen er brutt.

Utrykningsenheten bør inneholde:

Komprimerende bandasje (enkeltmannspakning) liten 4 stk.
Komprimerende bandasje (enkeltmannspakning) stor 4 stk.
Steril kompress, små 2 stk.
Absorberende kompress, store 2 stk.
Nettingbandasjer eller gasbind i ulik størrelse 2 pk.
Trekanttørkle (fatle) 2 stk.
Sikkerhetsnåler 1 eske
Heftplaster 2,5 cm x 5 m 1 rull
Kraftig saks (til oppklipping av tøy og til bandasjer) 1 stk.
Munn-til-munn-duk (med ventil eller filter) 2 stk.
Brannbandasje f.eks 5 cm x 15 cm 1 stk.

Spesielle forhold

Hvor det foreligger fare for spesielle arbeidsulykker og/eller helseskader, må førstehjelpsutstyret suppleres med henblikk på å dekke slike behov. Det kan for eksempel være behov for utstyr og medisin til behandling av akutte forgiftninger. Det kan også være behov for spesielt utstyr til kunstig åndedrett. På markedet finnes det i dag lettbetjente oksygenapparater. Mere avanserte oksygenapparater bør anskaffes i samråd med helsepersonell/spesialopplært personell og bare nyttes av helsepersonell/spesialopplært personell.

Det bør foruten vanlig førstehjelpsutstyr og oksygenapparat/surstofflaske, også finnes skinner og bårer, i den utstrekning det kan antas å bli bruk for slikt utstyr. Det er praktisk, og spesielt aktuelt i bedrifter med høy skadefrekvens, med eget førstehjelpsrom med vask.

På arbeidsplasser der det er fare for sprut av etsende stoffer i øynene, må førstehjelpsutstyret suppleres med utstyr for øyeskylling. Fortrinnsvis vannkran med mulighet for å kunne spyle oppover med bevegelig armatur eller nøddusj; øyeskylleflaske er mindre egnet. Vannstrålen skal være bløt og gi rikelig vannmengde. Til skylling under transport til sykehus eller annen helseinstitusjon, brukes øyeskylleflasker med fysiologisk (0.9 % NaCl) saltvann. Øyeskylleflaskene må ha romtemperatur. Antall flasker som er nødvendig, avhenger av transporttiden.

Arbeidsplasser med lang transporttid til medisinsk kyndig hjelp kan ha nytte av et utvidet sortiment.

Oppbevaring av utstyr

Førstehjelpsutstyret bør vanligvis oppbevares i lett tilgjengelige skap, gjerne med glassdør. Skapet skal stå under oppsyn av en skikket person. Innholdet må kompletteres til enhver tid. Pass på holdbarhetsgrenser. Sterilt bandasjemateriell er vanligvis holdbart i 5 år. Om nødvendig skal skapet låses eller forsegles. Med passende mellomrom bør skapet rengjøres.)

Førstehjelpere

På alle arbeidsplasser bør det til enhver tid være et passende antall utdannede førstehjelpere. Disse må også få utdypet instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan forekomme på arbeidsplassen. Førstehjelperne bør få gjenoppfrisket førstehjelpskunnskapene med 1-1½ års mellomrom.

 

%d bloggere liker dette: