SKADER I BYGG OG ANLEGGSBRANSJEN

1Aid Norge leverer førstehjelpsutstyr, hjertestartere, førstehjelp og hjertestarterkurs til bygg og anleggsfirmaer, og i denne rapporten kan du lese mer om nettopp skader og ulykker, utvikling og problemområder i denne bransjen.

IMG_6372

KOMPASS Tema er en rapportserie som belyser aktuelle og fremtidige problemstillinger i arbeidslivet. Rapportserien formidler aktuell forskning og erfaringsbasert kunnskap fra Arbeidstilsynets utadrettede virksomhet. KOMPASS skal bidra til kunnskapsutvikling, og stimulere til økt interesse for arbeidsmiljø. Utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet.

KOPASS Tema nr 4, utgitt i oktober 2015, har overskriften «Skader i bygg og anlegg: Utvikling og problemområder»

Her kan du lese et lite utsnitt:

«Omtrent halvparten av dødsulykkene i perioden 2011–2014 skjedde i forbindelse med anleggsarbeid, ca. en firedel ved byggearbeid og i underkant av en femdel spesialisert bygge- og anleggsarbeid. Risikoen for døds- ulykker er langt større i forbindelse med anleggsarbeid enn byggearbeid.

Vi ser klare forskjeller i ulykkestyper etter skadenes alvorlighetsgrad. Det er som regel mer energi involvert i de mest alvorlige ulykkene som store høyder, store maskiner, lasting/lossing og utfordrende terreng. De mest alvorlige skadene og de mindre alvorlige skadene har ulike årsaker og krever tilpassede forebyggende tiltak.

De hyppigste skadetypene er «fall», «klemt/fanget», «støt treff» og «stikk/kutt». «Stikk/kutt» resulterer sjelden i dødsulykker, men er den skadetypen som gir flest skader. «Fall» er den vanligste skadetypen for dødsfall. Nesten halvparten av de som omkom i fallulykker (45 prosent) falt fra tak, bygning eller bygningskonstruksjon under oppførelse. De fleste av disse hadde ingen eller mangelfulle sikringstiltak (barrierer) for å hindre at fallet fikk fatale konsekvenser.»

LES HELE RAPPORTEN: HER

KILDE: WWW.ARBEIDSTILSYNET.NO

BILDE: 1Aid Norge

%d bloggere liker dette: