– Folk skal være trygge på at de får god hjelp i akutte situasjoner. Derfor er kvalitet og kompetanse i de akuttmedisinske tjenestene helt avgjørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Målet med endringene i ny akuttmedisinforskrift er å gi bedre service til publikum, blant annet ved å stille strengere krav til kompetansen hos helsepersonell i tjenesten. Den skal og bidra til en mer samordnet innsats ved større hendelser.

 

Les mer om saken HER

 

KILDE: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/nye-krav-til-akuttmedisinske-tjenester/id2401933/